Aage Vestergaard Larsen har fået ”det grønne stempel”

Aage Vestergaard Larsen gennemfører som den første danske plastgenanvender af husstandssorteret plast EuCertPlast certificeringen

Aage Vestergaard Larsen har lige fået ”det grønne stempel” på deres sidste par års arbejde med at udvikle og bygge en ny produktionslinje som oparbejder såvel dansk som svensk husstandssorteret plast. ”Det grønne stempel” består i at den nye produktionslinjes output i form af pellets nu har opnået den eurpæiske godkendelse i form af et EuCertPlast certifikat som er baseret på den europæiske standard EN15343:2007.

EuCertPlast er en Europæisk godkendelse af sporbarheden i det husstandssorteret plast som den nye produktionslinje oparbejder. Bag EuCertPlast certifikatet står bl.a. den europæiske sammenslutning af plastproducenter (EuPC)og den europæiske sammenslutning af plastrecyclere(PRE)

” At få EuCertPlast certifikatet er en blåstempling af vores konstante arbejde med sikre dokumenteret sporbarhed i vores arbejdsprocesser, så vi til en hver tid kan dokumentere, hvad vores genanvendte plast er baseret på og stammer fra, og ikke mindst hvorledes det oparbejdes, inden det leveres ud til vores kunder. Det efterspørges mere og mere af vores kunder, og derfor er vi glade for certificeringen, da den regnes for en af de skrappeste europæiske certificeringsordninger med hensyn til at dokumentere sporbarheden af postconsumer plast som f.eks det husstandssorterede plast, udtaler Gitte Buk Larsen”

“I forbindelse med det kommende reviderede EU- plastemballagedirektiv, som vil foreskrive en vis %-andel genanvendt plast skal bruges i de fleste plastemballager, og ikke mindst det udvidede emballageproducentansvarsdirektiv som træder i kraft 31/12-24, anser vi det for en nødvendighed- og ikke mindst et kundekrav- allerede nu at kunne levere dokumenteret sporbarhed og klare beviser for, at vores genanvendte plast er lavet af postconsumer plast, som f.eks husstandssorteret plast, når vores kunder ønsker det, udtaler Franz Cuculiza”.

EuCertPlast certifikatet kommer ikke til at stå alene, vi er fuld gang med at sammenkoble det med vores CO2 og LCA-analyser, så vi såvel som sporbarhed kan levere CO2 og LCA analyser på vores granulat.

EuCertPlast certifikatet