Polybutylenterephthalat, PBT

PBT kendetegnes ved stor styrke, stivhed og hårdhed. Desuden har materialet gode friktions- og slideegenskaber. Ringe fugtoptagelse giver lille kvælning (dimensionsstabil) og ensartede elektriske over et bredt temperatur- og fugtighedsområde. Genanvendelse af kasserede emner og indløb er normalt muligt, dog skal man være opmærksom på, at PBT kan være nedbrudt enten pga. kritisk forarbejdning eller hydrolyse. Hvis materialet er håndteret forsvarligt ved den første forarbejdning, er der en praksis, der siger, at 25 procent kværn kan tilsættes nyt materiale uden væsentlig ændring af de oprindelige egenskaber. Det er naturligvis en forudsætning, at både nyt og kværnet materiale har et lavt fugtindhold.