Polystyren, PS

Polystyren er en termoplastiskamorf polymer, der er fremstillet ud fra den petrokemiske monomer styren. Det er et glasklart, stift og relativt sprødt materiale. Polystyren har relativt lave barriereegenskaber overfor ilt og vand og har et relativt lavt smeltepunkt.

Polystyren udgør sammen med polypropylen og polyethylen tre grupper af plast, som vi alle er i daglig kontakt med på den ene eller den anden måde. Materialet er relativt prisbilligt og udgør ca. 10 pct. af det samlede plastforbrug i Danmark.

Polystyren er en plastgruppe med tre primære typer:

– GPPS – eller glasklar polystyren.

– HIPS – eller slagfast polystyren.

– EPS – eller ekspanderet polystyren.