Kværning

Farvet kværn

Kværning er den proces, hvor der foretages en neddeling af plasten/emner. Plasten kværnes/neddeles i flager af 8-15 mm og er typisk den første produktionsproces i oparbejdningen af det plastspild, vi får ind i på fabrikken. 

Vores otte kværne og to shreddere har tilsammen en kapacitet på ca. 8.200 kg pr. time og er konfigureret til at varetage forskellige opgaver afhængig af plasttype og størrelse på emnerne. 

PLASTFORARBEJDENDE VIRKSOMHEDER

Neddelt plast kan af nogle plastforarbejdende virksomheder umiddelbart indgå direkte i deres produktion, men oftest tilfører vi det neddelte plast endnu en proces, en regenerering, for at sikre det en endnu højere kvalitet, hvilket langt de fleste af vores kunder foretrækker. 

Kværning tilbydes også som lønarbejde. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.