Forsyningsvirksomheder

At affald er en ressource, der kan være mange penge værd, viser samarbejdet mellem mange danske forsyninger og Aage Vestergaard Larsen A/S med al tydelighed. Ud over den økonomiske besparelse kan parterne også glæde sig over et lavere CO2-udslip.

Forsyningsselskaberne har klare intentioner og visioner om at fremme den cirkulære økonomi og vil gerne være en del af at deres overskydende plastrør kan håndteres på en miljørigtig måde og dermed undgå ressourcespild.

Forsyningsvirksomhederne har hvert år en del renoveringsprojekter på deres vandledningsnet. Til disse projekter bruges PE-HD-rør med en PP-kappe.

Vi har sammen med forsyningsselskaberne, funder den rigtige løsning hvor rørene og PP-kapperne bliver oparbejdet, processet og forædlet til en ny kvalitetsråvare.

PE-rør udgør en ikke uvæsentlig plastressource. Tidligere ville de være blevet smidt væk, brændt eller eksporteret ud af landet som affald – i stedet skaber de nu et positivt CO2 aftryk og bliver til en ny råvare for den plastforarbejdende industri med deraf følgende muligheder for øget afsætning og beskæftigelse.

Vi kan konkludere, at samarbejdet mellem forsyningsselskaberne og Aage Vestergaard Larsen A/S er en succes!

Bare ét læs udgør over 10 tons ”ny” plastressource, der ellers før ville være blevet smidt væk, brændt eller eksporteret ud af landet som affald. Dvs. en økonomisk besparelse, intet ressourcespild, reduceret CO2 udslip kombineret med cirkulær økonomi.

“At affald er en ressource, der kan være mange penge værd, viser et nyt samarbejde mellem HOFOR og Aage Vestergaard Larsen A/S med al tydelighed”
– Lasse Bjerre Sørensen, kommunikationsrådgiver hos HOFOR

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.