Laboratorieydelser og kvalitetskontrol

KVALITETSKONTROL

Plastgranulat produceret af Aage Vestergaard Larsen A/S er underlagt en omfattende kvalitetskontrol, hvor råvarens sporbarhed og kvalitet er af afgørende betydning. Hele vores produktion er underlagt en omfattende kvalitetskontrol, som foregår både før, under og efter alle processer, og prøverne arkiveres i minimum tre år.  

Som minimum tester vi alt plastgranulat for MFI, densitet, slag- og træktest. 

LABORATORIEYDELSER

Er du i tvivl om hvilken type plast du har kan vi hjælpe dig med at få den identificeret, og dermed dokumentere hvilke fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber plasten har. Vi tilbyder en lang række af de mest relevante laboratorieydelser der sikrer dig som kunde de bedste betingelser i din produktionen. Alle test er udført at højt specialiseret personale. 


LABORATORIET TILBYDER FLG. ANALYSER:

 • Mekaniske egenskaber:
  • Træktest
  • Slagstyrke
 • Termiske egenskaber
  • DSC, termisk analyse
  • DSC, oksidativ analyse
 • Andet udstyr
  • Tørlufttørrer
  • Vakuumtørrer
  • Knuser

 • Fysiske egenskaber:
  • MFI, smelte flydeegenskaber
  • Densitet
  • Partikelfordeling
  • Fugtmåling
 • Kemisk sammensætning:
  • FT-IR analyse
  • XRF analyse
 • Laboratorium ekstruder til fremstilling at testkompounds
 • Sprøjtestøber til fremstilling af testemner

I forbindelse med lønarbejde aftales de forskellige analyser og hyppigheden af test individuelt.

Kontakt Martin Scholdan på tlf: +45 96 68 20 80 eller på ms@avl.dk, for yderligere information og priser. 

 

 

SDS

Sikkerhedsblad beskriver, hvilken risiko der kan være ved at arbejde med det kemiske stof eller produkter. På den måde skal sikkerhedsdatabladet gøre brugeren af det kemiske stof eller produkt i stand til at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen. Et sikkerhedsdatablad skal jf. REACH oplyse om fare forbundet med brugen af det kemiske stof eller produkt, hvilket beskrives igennem 16 punkter som vedrører fare mærkninger, sundhed, miljø, førstehjælp, brand og værnemidler. 

 

REACH

REACH er EU’s fælles kemikalielovgivning (EF nr. 1097/2206). Den har til Formål at sikre, at de kemikalier der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker eller miljø. REACH har til formål at sikre, at de ca. 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, ikke er til fare for mennesker og miljø. REACH trådte i kraft i 2007. Det stiller krav om, at virksomheder skal registrere kemikalier og fastsætter begrænsninger og forbud for kemikalier. 

REACH en forkortelse for:

 • R: Registration (registrering)
 • E: Evaluation (vurdering)
 • A: Authorisation (godkendelse)
 • of CH: Chemicals (kemikalier)

Du kan læse mere om REACH her.
Declaration regarding REACH obligations