Agglomerator / Agglomerering

Agglomerator anlægget gør det muligt at oparbejde og genanvende plast, fortrinsvis folie typer, som før har indeholdt så meget fugt eller været så beskidt, at det har været umuligt at oparbejde til en høj kvalitet igen.

Agglomereringsteknikken er en kendt og afprøvet produktionsmetode. Med kombinationen af den eksisterende produktionsteknik og knowhow vil agglomeratoren medvirke til at øge mulighederne og ikke mindst mængderne for oparbejdning af plast til en så høj kvalitet, at den vil kunne genanvendes flere gange.

Slutproduktet fra denne produktion, agglomeratet, vil ofte blive processet yderligere i en ekstruder til granulat. Se evt. under regenerering.