Vaske- og sorteringVASKE- OG SORTERING (VSA)

Vi har to vaske- og sorteringsanlæg 

Den første og største kan årligt behandle 5.000 tons plastaffald og vil spare miljøet for et CO2-udslip på mere end 12.000 tons set i forhold til, hvis der var sket en forbrænding af de 5.000 tons plastaffald.

VSA-anlægget består kort beskrevet af 

 • Et grovknuseranlæg 
 • Et magnetbånd til frasortering af jern og metal 
 • Et groft densitetssorteringsanlæg 
 • En grovvasker 
 • En finkværner 
 • Et densitetssorterings-anlæg 
 • Et vaske-og tørreanlæg 

Dette vaske- og sorteringsanlæg er baseret på fersk vand. Det er primært større emner såsom udtjente skraldespande, brønde og kabelrør der bliver processet på dette anlæg.   

 

VASKE- OG SORTERING (PIPPI/VTS)

Den anden er baseret på at kunne behandle det husstandssorterede affald. Pippi som produktionslinjen er blevet døbt kan årligt behandle 4.000 tons plastaffald.  

Eu Cert Plast certifikat 

VTS-anlægget består kort beskrevet af 

 • Et grovknuseranlæg 
 • Et magnetbånd til frasortering af jern og metal 
 • Et groft densitetssorteringsanlæg 
 • En grovvasker 
 • En finkværner 
 • Et fint densitetssorterings-anlæg, 
 • Et vaske-og tørreanlæg
 • Krystallisation
 • Flexsorteren/Scanneren 

Dette anlæg er baseret på at densitetssortere i fersk vand. Begge anlæg medfører, at mindre dansk plastaffald bliver sendt til forbrænding eller eksporteret til udlandet. Derved bliver CO2-udslippet reduceret, grundet mindre forbrænding af plastaffald og at affaldet ikke længere skal transporteres ud af Danmark. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os på tlf: +45 98 54 16 55.